ΚΔΑΠ Κοσμοπαιδεία

Το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης « ΚΟΣΜΟΠΑΙΔΕΙΑ» είναι δομή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας  5 – 12 ετών. Ο σκοπός μας είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, έκτος σχολικού ωραρίου. Υπ’ αυτή την έννοια αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών ατομικά ή ομαδικά σε διάφορες δραστηριότητες και με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι γονείς. 

Στόχος

Στόχος μας να διευρύνουμε τους ορίζοντες των παιδιών συνδυάζοντας μάθηση και παιχνίδι

ΚΔΑΠ Κοσμοπαιδεία

Το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης « ΚΟΣΜΟΠΑΙΔΕΙΑ» είναι δομή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας  5 – 12 ετών. Ο σκοπός μας είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, έκτος σχολικού ωραρίου. Υπ’ αυτή την έννοια αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών ατομικά ή ομαδικά σε διάφορες δραστηριότητες και με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι γονείς. 

Στόχος

Στόχος μας να διευρύνουμε τους ορίζοντες των παιδιών συνδυάζοντας μάθηση και παιχνίδι
Γιατί να μας επιλέξετε

Πληθώρα επιλογών και δραστηριοτήτων όπως:

 • Σχολική μελέτη
 • Μαθαίνω τον κόσμο
 • Παιχνίδι στα Αγγλικά
 • Γυμναστική
 • Ζούμπα
 • Εκπαιδευτική αναρρίχηση
 • Επιστήμες
 • Μαθαίνω το σύμπαν
 • Χειροτεχνίες
 • Ζωγραφική
 • Κουκλοθέατρο
 • Κατασκευές και
 • Πολλές άλλες δραστηριότητες..
Εμπειρία
Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπτυξης, δημιουργικότητας και φαντασίας.
Ασφάλεια
Υγιεινή και ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
Εξειδικευμένο προσωπικό
Συστηματική ενημέρωση της οικογενείας σχετικά με την πρόοδο και τις δεξιότητες του παιδιού προκειμένου να βοηθιούνται οι γονείς ώστε να προτρέπουν το παιδί προς την κατεύθυνση που το ωθεί στην εξέλιξη της μετέπειτα ζωής του
Δραστηριότητες
Παροχή γνώσεων, μεθόδων ανάπτυξης δεξιοτήτων (γλώσσα - ανάγνωση - γραφή, φιλαναγνωσία, μαθηματικά, δημιουργική έκφραση: εικαστικά - μουσική, αθλητισμός, φυσικές επιστήμες, τεχνολογίες, κ.λ.π.) οι οποίες είναι χρήσιμες, όχι μόνο για την κοινωνικοποίηση και εξέλιξη των παιδιών, καθώς απαιτείται η εμπλοκή τους, αναφορικά με το πολιτιστικό και το φυσικό τους περιβάλλον.
Εμπειρία
Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπτυξης, δημιουργικότητας και φαντασίας.
Ασφάλεια
Υγιεινή και ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
Εξειδικευμένο προσωπικό
Συστηματική ενημέρωση της οικογενείας σχετικά με την πρόοδο και τις δεξιότητες του παιδιού προκειμένου να βοηθιούνται οι γονείς ώστε να προτρέπουν το παιδί προς την κατεύθυνση που το ωθεί στην εξέλιξη της μετέπειτα ζωής του
Δραστηριότητες
Παροχή γνώσεων, μεθόδων ανάπτυξης δεξιοτήτων (γλώσσα - ανάγνωση - γραφή, φιλαναγνωσία, μαθηματικά, δημιουργική έκφραση: εικαστικά - μουσική, αθλητισμός, φυσικές επιστήμες, τεχνολογίες, κ.λ.π.) οι οποίες είναι χρήσιμες, όχι μόνο για την κοινωνικοποίηση και εξέλιξη των παιδιών, καθώς απαιτείται η εμπλοκή τους, αναφορικά με το πολιτιστικό και το φυσικό τους περιβάλλον.
Γιατί να μας επιλέξετε

Πληθώρα επιλογών και δραστηριοτήτων όπως:

 • Σχολική μελέτη
 • Μαθαίνω τον κόσμο
 • Παιχνίδι στα Αγγλικά
 • Γυμναστική
 • Ζούμπα
 • Εκπαιδευτική αναρρίχηση
 • Επιστήμες
 • Μαθαίνω το σύμπαν
 • Χειροτεχνίες
 • Ζωγραφική
 • Κουκλοθέατρο
 • Κατασκευές και
 • Πολλές άλλες δραστηριότητες..

Το ΚΔΑΠ μας στελεχώνεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001) με εξειδικευμένο προσωπικό 

– ΔΑΣΚΑΛΑ

– ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

– ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

– ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟ – ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

Το ΚΔΑΠ μας στελεχώνεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001) με εξειδικευμένο προσωπικό

– ΔΑΣΚΑΛΑ

– ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

– ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

– ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟ

– ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ