ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Η δομή -ΚΔΑΠ αποτελείτε από 4 αίθουσες 52 τ.μ. η κάθε μια.
Γραφεία εκπαιδευτών
Γραμματεία
Αποθήκη
wc παιδιών νηπίων
wc παιδιών δημοτικού
wc ενηλίκων
wc ΑΜΕΑ

Η δομή -ΚΔΑΠ αποτελείτε από 4 αίθουσες 52 τ.μ. η κάθε μια

Αίθουσα 1 απασχόλησης – μελέτης Αίθουσα 2 μουσικοκινητικής αγωγής Αίθουσα 3 απασχόλησης – δημιουργίας Αίθουσα 4 κατασκευών Γραφεία εκπαιδευτών Γραμματεία

Αποθήκη

WC παιδιών νηπίων

WC παιδιών δημοτικού

WC ενηλίκων

WC ΑΜΕΑ

Ωράρια λειτουργίας

 

Χειμερινό 

Δευτερά – Παρασκευή  : A Βάρδια 1:30-5:30

                                       B Βάρδια 5:30-9:30

Καλοκαιρινό

Δευτερά – Παρασκευή : Α Βάρδια 08:00 – 12:00

                                       B Βάρδια 12:00-16:00